Predajca

Názov:BIBO DESIGN s.r.o.
IČO:50036564
DIČ:2120158194
IČ DPH:SK2120158194
Mesto:Trenčín
PSČ:91101
Adresa:Horný Šianec 3135
Telefón:032/6580684
E-mail:servis@bibo.sk
Kontakt:Bystrík Igaz
zapísaný V obchodnom reg. Okresného súdu Trenčín vložka č.: 32252/R

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08